پراکنش جغرافیایی زیارتگاه‌های شهدای گمنام در استان کهگیلویه و بویر احمد و تأثیرات آنها در ترویج ارزش‌های معنوی دفاع مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 پژوهشگر کارشناسی ارشد جغرافیا

چکیده

بر اساس نظریه­های دانشمندان علم جغرافیا، محیط­ها و مکان­های جغرافیایی بر روح، روان و رفتار انسان­ها تأثیرگذار هستند، زیارتگاه­های شهدای گمنام که یادآور حماسه­ها و خلق ارزش­های دوران هشت سال دفاع مقدس توسط رزمندگان اسلام می­باشد نیز از جمله این مکان­های جغرافیایی هستند که می­توانند حماسه­ها و ارزش­ها را در ذهن­ها، رفتار و افکار انسان­ها زنده نگه داشته و به نسل­های آینده منتقل کنند.
شهید، شهادت و مجاهدت در راه خدا دارای ارزشی بس والا و متعالی است، شهدای گمنام نیز که دارای مظلومیت خاصی هستند زیارتگاهشان مورد­توجه اقشار مختلف جامعه قرار گرفته است.
در این پژوهش که هدف از آن تأثیرگذاری پراکندگی جغرافیایی زیارتگاه­های شهدای گمنام بر ترویج ارزش­های معنوی دفاع مقدس در استان کهگیلویه و بویر احمد می­باشد، از روش توصیفی  ـ تحلیلی و پیمایشی استفاده شده است.
جمع­آوری اطلاعات به­روش کتابخانه­ای، اسنادی و میدانی (از طریق مراجعه به جامعۀ فرهنگی استان و توزیع 400 پرسش­نامه)، تجزیه­و­تحلیل یافته­ها با استفاده از نرم­افزار(spss22)  و آزمون پیرسون انجام شده است. بر اساس یافته­های تحقیق، پراکندگی جغرافیایی زیارتگاه­های شهدای گمنام در استان کهگیلویه و بویر احمد در ترویج ارزش­های معنوی دفاع مقدس تأثیر­گذار بوده است. به­طوری که گویه­های مؤلفۀ ارزش­های معنوی امتیاز بالایی را از طرف پاسخ­گویان دریافت کرده­اند که بیانگر اهمیت و انتخاب مکان­های مناسب و تأثیر آن بر روی ساکنان محلی است.

کلیدواژه‌ها


-  ابن فارس، احمد (1411ق)، معجم مقاییس اللغة، بیروت، دارالجیل.
-  اسدیان داوود و مهدی راثی (1389)، "نقش زیارت در بهداشت روانی و تعالی روح"، نشر مجموعه مقالات هم­اندیشی زیارت، جلد دوم، قم.
-  اسکندری، مجتبی، جعفری، احمد (1392)، مدیریت دفاعی بر اساس ارزش­های دوران دفاع مقدس، بنیاد حفظ و نشر ارزش­های دفاع مقدس پژوهشگاه علوم و عارف دفاع مقدس، تهران.
-  اسماعیلی یزدی، عباس (الف) (1382)، فرهنگ اخلاق، قم: انتشارات مسجد جمکران.
-  ترکی­، اعظم (1387)، "مفهوم زیارت و نقش آن در بهداشت روانی و تعالی روح"، نشر مجموعه مقالات هم­اندیشی زیارت، جلد دوم، قم.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویر احمد، معاونت برنامه‌ریزی (1398)، چکیدۀ مطالعات برنامۀ آمایش سرزمین استان کهگیلویه و بویر احمد، تهران: سازمان برنامه­و­بودجه.
-  سایت مرکز آمار ایران/ www.amar.org.ir.
-  سایت کمیتۀ جستجوی مفقودین .http://www.tafahoseshohada.ir
-  سبحانی، اسرافیل و میردریکوندی رحیم (1393)، آثار روانشناختی زیارت در سلامت روانی زندگی انسان، معرفت، دی، ش 205، 30 ـ13.
-  سعیدی رضوانی، عباس (1368)، بینش­های اسلامی و پدید­ه­های جغرافیایی (مقدمه‌ای بر جغرافیای سرزمین­های اسلامی)، بنیاد پژوهش­های اسلامی، مشهد.
-  شربتی، مجتبی، پیری هادی، مراد (1397)، آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس، چاپ نوزدهم، قم، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس.
-  شکویی، حسین (1389)، اندیشه­های نو در فلسفۀ جغرافیا، تهران، انتشارات گیتا شناسی، جلد اول.
-  مطهری، مرتضی (1390)، «هدف زندگی»، تهران، انتشارات صدرا.
-  مجموعه مقالات دفاع مقدس، 1373: 113 ـ 116.
-  مظفر، حسین (1383)، «جامعه­پذیری و نقش آن در درونی کردن ارزش‌ها»، ماهنامۀ تربیت، شمارۀ 1، مهر.
-  مقدم، علیرضا (1390)، نگاهی بر کتاب مزارت خوی، دو فصلنامۀ گزارش میراث، مهر و دی، شمارۀ 63، از صفحۀ 86 ـ 91.
-  یوسفی جولندان، منصور (1389)، کارکرد مزارات و زیارتگاه­ها، نشر مجموعه مقالات هم­اندیشی زیارت، جلد دوم، قم.