راهنمای نویسندگان

به نام خدا

راهنمای نگارش و ارسال مقاله به فصلنامه علمی- تخصصی جغرافیای نظامی و امنیتی

با سپاس فراوان از تلاش پرارزش علمی شما پژوهشگران ارجمند؛ خواهشمند است، هنگام نگارش و ارسال مقالات پژوهشی خود به موارد زیر توجه فرمایید.

الف: مقررات پذیرش (مقاله‌های علمی-پژوهشی)

(1)  مقاله ارسالی دستاورد یک یا چند پژوهش دانشی نویسنده یا نویسندگان بوده و مستندات آن برآمده از منابع معتبر باشد.

(2)  مقاله ارسالی در حوزه تخصصی فصلنامه شامل موضوع دفاع (نظامی و غیرنظامی) موضوع امنیت (ملی و بین‌المللی) و موضوعات همگرا شده دفاعی- امنیتی باشد.

(3)  مقاله ارسالی در سطوح راهبردی و عملیاتی باشد.

(4)  نظر به اینکه مقالاتی که چاپ می‌شوند در سایت‌ها به‌صورت نمایه ارائه می‌شوند مقاله ارسالی باید از استاندارد لازم یک مقاله علمی- پژوهشی برخوردار بوده و شرایط پایگاه‌های استنادی که در این دستورالعمل آمده را داشته باشد.

ب: شیوه نگارش (مقاله‌های علمی-پژوهشی)

مقاله علمی- پژوهشی باید گویا، نوآورانه و روان همراه با پاسداشت زبان فارسی باشد. همچنین بدون هیچ‌گونه غلط املایی نگارش شده و قواعد ویراستاری آن رعایت شود. در ادامه ویژگی‌های‌‎ هر بخش‌ و بایسته‌های (الزامات) نگارش مقاله علمی-پژوهشی آورده شده است.

1-   ویژگی‌های نگارش بخش‌های مقاله:

(1)  صفحه نخست: به ترتیب شامل عنوان مقاله، نام مؤلف یا مؤلفین، چکیده، واژگان کلیدی و بدون پاورقی واژگان لاتین است.(در پاورقی عناوین و رتبه نویسندگان همراه با رایانامه ایشان آورده می‌شود.)

(2)  عنوان مقاله: گویا، مرتبط با مطلب / کوتاه و فشرده/ بدون واژگان لاتین و فرمول نویسی/ بدون واژگان اختصاری و نامأنوس، با تیتر 1 B Zar 11 Bold باشد.

(3)  چکیده فارسی: شامل شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله با تأکید بر طرح مسئله، هدف‌ها، روش‌ها و نتیجه‌گیری است. چکیده در یک پاراگراف و حداکثر در 300 کلمه (حداکثر 8 سطر) بدون استفاده از جدول، شکل و منابع تنظیم شود.

(4)  کلید واژگان: (3 تا 5 واژه) واژه‌های کلیدی به نحوی تعیین شود که بتوان از آن‌ها جهت تهیه فهرست موضوعی (Index) استفاده نمود. /متن چکیده و کلیدواژگان B Lotus 10 Italic

(5)  پاورقی چکیده: درج مرتبه علمی و محل اشتغال یا تحصیل نویسنده به همراه رایانامه (پست الکترونیک) (E-Mail) به ترتیب میزان سهم‌شان در تدوین مقاله در پاورقی صفحه چکیده مرسوم است.

(6)  مقدمه یا پیش نوشتار: دربرگیرنده؛ بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، سؤال یا فرضیه، روش تحقیق، پیشینه موضوع پژوهش و قلمرو پژوهش همچنین مشخص کردن محدوده زمانی موردبررسی است.

(7)  مبانی نظری پژوهش (داده‌های پژوهش): هدف این بخش شناسایی فضای پژوهش و برقراری ارتباط بین ادبیات موضوع با موضوع موردتحقیق می‌باشد. این موارد شامل؛ تعریف واژگان، تعریف واژه ویژه‌گان (اصطلاحات) معرفی علائم، ارائه دسته‌بندی‌ها، معرفی نظر اشخاص و دیدگاه‌ها و مکاتب معرفی نماد و نمایه‌ها (مدل و الگو) دیگران و... است.

(8)  پردازش داده‌ها (تجزیه‌وتحلیل) و یافته‌های پژوهش: در این بخش ابتدا به‌صورت بسیار کوتاه روشگان (متدولوژی) پردازش داده‌ها توضیح داده می‌شود. سپس با روش یادشده به پردازش داده‌ها (روابط و نوع تأثیر آن‌ها بر یکدیگر) به یافته‌های اولیه پژوهش خواهیم رسید.

(9)  پیامد و دستاوردهای پژوهش (نتیجه‌گیری): در این بخش با توسعه، ترکیب، تقاطع و تعمیم‌یافته‌ها به اصول و روابط (فرمول‌ها) نگره (نظریه یا تئوری) نماد و نمایه (مدل و الگو) رهیافت‌ها (راهبرد، طرح، برنامه و...) نوین دست می‌یابیم. (در اینجا مجاز به ارائه پیشنهاد یافته‌های جدید خود و یا رد نتیجه سایر پژوهش‌ها خواهیم بود.)

(10) فهرست منابع:

روایی یک مقاله علمی-پژوهشی به مستندات معتبر آن است و منابع ارزش بالایی دارند. ازاین‌رو، نخست منابع فارسی سپس منابع لاتین و در ادامه فهرست سایت‌های اینترنتی آورده شود.

نکته مهم: تنها منابع و مآخذ استفاده شده در متن، در فهرست پایانی مقاله آورده شوند.

-چگونگی ارجاع دهی (رفرنس دهی) و فهرست‌نویسی منابع:

ارجاع مأخذ در متن مقاله داخل پرانتز به روش APA باشد و در قسمت مراجع مشخصات کامل منبع به ترتیب حروف الفبا آورده شود.

- نمونه روش ارجاع به منابع:

(1) نمونه ارجاع دهی کتاب تألیفی در داخل متن

– اگر مؤلف آن فقط یک نفر باشد (محمدی، 1395: ۱۰۲).

 – اگر دو نفر مؤلف داشته باشد (طلوعی، حسین پور، 1390: ۱۰۴)

– اگر بیش‌تر از سه نفر مؤلف داشته باشد (دلگشا و دیگران، 1390: ۱۰۱).

 نکته: اگر از یک نویسنده کتاب‌هایی داشته باشیم که در یک سال تألیف شده باشند از حروف فارسی الف، ب، پ و … استفاده می‌شود. مثال: (محمدی، 1392: الف 50) (محمدی، 1392: ب۹۰) (محمدی، 1392: پ۲۱)

(2)اگر مطلبی را از کتابی که در آن نویسنده، آن مطلب را از کس دیگری در کتاب خود نقل‌قول کرده است، بیاوریم ارجاع دهی آن به شیوه‌ی زیر است:

 (احمدی به نقل از تایلر، 1392، ۴۰).

(3) ارجاع دهی کتاب تألیفی در فهرست پایانی (خارج از متن) هرگاه یک نفر مؤلف داشته باشد:

- نام خانوادگی، نام. (سال). «اسم کتاب» محل نشر: نام انتشارات.

- جهانی، یوسف (1393). «روان‌شناسی اجتماعی» نظریه‌ها، مفاهیم و کاربردها. تهران: نشر ارسباران.

– وین رایت، ویلیام (بی‌تا). «عقل و دل» برگردان (ترجمه): محمدهادی شهاب (1393). قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی.

 هرگاه دو نفر مؤلف داشته باشد.

-  پارسائیان، علی و سید محمد اعرابی (1393). «روش تحقیق کیفی» برگردان (ترجمه) تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

اگر سه نفر مؤلف داشته باشد.

- طبیبی، جمال‌الدین؛ ملکی، محمدرضا؛ نصیری پور، اشکان. (۱۳۸۴). «اسم کتاب» محل نشر: انتشارات.

اگر بیش از سه نفر نویسنده و مؤلف داشته باشد.

- حسینی، سید مجتبی و دیگران. (1393) «اسم کتاب» محل نشر: انتشارات.

نکته: منابعی که بیش از شش نویسنده دارند بعد از ششمین نویسنده عبارت «و همکاران» اضافه می‌شود.

(4) ارجاع دهی کتاب برگردان (ترجمه) در داخل متن

- گوتگ، سال میلادی (200۵: ۱۰۰).

در داخل متن از مترجم نامی آورده نمی‌شود. بلکه تنها از نام مؤلف استفاده می‌شود. همچنین در آوردن

سال تألیف هم دقت شود که حتماً سال میلادی که در آن مؤلف آن کتاب را تألیف کرده؛ نوشته شود و از نوشتن سال ترجمه خودداری شود.

 (5) ارجاع دهی کتاب برگردان (ترجمه) در فهرست پایانی (خارج از متن)

- لئوک، گاه. چی. هوم، چوآ. ز. سی کت، ان جی. (۲۰12). «پوست آسیایی» (اطلس رنگی مرجع بیماری‌های پوست). برگردان (ترجمه) علی‌محمد زاده خلیل و سایرین (۱۳۸۹). تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

درصورتی‌که مؤلف بیش از یک نفر باشد تفاوتی با ارجاع دهی کتاب تألیفی ندارد تنها نام مترجم را می‌آوریم.

(6) ارجاع دهی مقاله در داخل متن: در حالت کلی شیوه رفرنس دهی مقاله با کتاب تألیفی فرق چندانی ندارد.

(7) ارجاع دهی مقاله از مجله در فهرست پایانی (خارج از متن)

– احمدی، احد. (1394). «رویکردهای برنامه درسی» مجله نوآوری‌های آموزشی، سال هفتم، شماره ۴.

(8) ارجاع دهی مقاله از فصل‌نامه در فهرست پایانی (خارج از متن)

- محمدی، جواد. (۱۳۸۷)، «عنوان مقاله» فصل‌نامه سیاست دفاعی، شماره ۷.

(9) ارجاع دهی به متون اینترنت در داخل متن (صالحی امیری، ۱۳۸۶).

(11) ارجاع دهی به مقاله اینترنتی در فهرست پایانی (خارج از متن)

 – دلاور، علی. (۱۳۸۷)، «عنوان مقاله» آدرس اینترنتی، در انتها، تاریخ دسترسی به منبع نیز قید می‌شود

(12) ارجاع دهی به پایان‌نامه یا تحقیق در داخل متن

 اگر نویسنده یا مؤلف یک نفر باشد (صالحی امیری، 1387: 60)

 اگر نویسنده یا مؤلف سه نفر باشد (نصیری پور، علی‌محمد زاده، حسینی: ۲۰)

(13) ارجاع دهی از پایان‌نامه در فهرست پایانی (خارج از متن)

 - مهدوی، سید محمدصادق. (۱۳۸۶). «عنوان پایان‌نامه» پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا کارشناسی. اسم دانشگاه.

(14) ارجاع دهی به سخنرانی (برنامه رادیو و تلویزیون) در داخل متن (واعظ مهدوی، ۱۳۸۵)

(15) ارجاع دهی به سخنرانی (کاست، برنامه رادیو و تلویزیون) در فهرست پایانی (خارج از متن)

 - شریعتی، علی. (۱۳۸۸). «عنوان برنامه رادیو یا تلویزیون» روز و ساعت پخش.

(16) ارجاع دهی بدون ناشر و محل انتشار در فهرست پایانی (خارج از متن)

- کسایی، خسرو (۱۳۶۲) «چگونه عکس رنگی چاپ کنیم؟ تکنیک‌های تاریکخانه» [بی‌جا: بی‌نام]، ۲۳۰

(17) ارجاع دهی به روزنامه‌های معتبر و پرتیراژ در فهرست پایانی (خارج از متن)

- نام نویسنده، «آموزش‌وپرورش نخستین منزلگاه بازسازی فرهنگی» (پنجم مهرماه ۱۳۶۷). اطلاعات. شماره ۱۳۴۳.:5

(11) چکیده انگلیسی: برگردان (ترجمه) چکیده فارسی به زبان انگلیسی (حداکثر در 300 کلمه) می‌باشد. همچنین کلیدواژه‌های انگلیسی مشابه چکیده‌نویسی فارسی 3 تا 5 واژه است.

2-   بایسته‌های نگارش مقاله علمی -پژوهشی:

در نگارش مقاله علمی-پژوهشی به بایسته‌های (الزامات) زیرین توجه فرمایید.

(1)  اندازه و نوع قلم بخش‌های مقاله: در قطع یکسان حداکثر در 20 صفحه A4 ‌(6000 کلمه) فاصله تقریبی میان سطور 1 سانتیمتر و با فاصله دو سانتیمتری از چپ و راست و فاصله 3 سانتیمتری از بالا و پایین کاغذ انجام شود. در محیط Microsoft Word 2003-2007 یا ویرایش‌های بالاتر و قلم B Lotus و فونت 12 و متن انگلیسی با 10 Calibri و برای متن‌های عربی با قلم B Badr 12 آماده و ارسال گردد.

(2)  سرلوحه‌های درون‌متن (تیترها): تیترهای اول، دوم و سوم به ترتیب با فونت‌های مشخص‌شده (B Zar Bold و اندازه‌های 9، 10 و 11) باشد.

(3)  شکل‌ها، عکس‌ها، جدول‌ها و نمودارها: همه شکل‎ها، نمودارها و تصاویر با واژه «شکل» و همه جداول با واژه «جدول» و همه عکس‌ها با واژه «تصویر» نام‌گذاری و شماره‌گذاری شوند. عنوان شکل‎ نمودارها و تصاویر در زیر آن‌ها و جداول‌ در بالای آن درج شود. برای درج عنوان هر شکل و یا جدول‌، پس از کلمه شکل و یا جدول‌ و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد. عکس‎ها باید به‌وضوح ‌با فرمت JPG یا DPI 300 و با کیفیت بالا در مقاله آورده شوند. شکل‌ها و جدول‌ها باید هرکدام جداگانه دارای شماره‌های متوالی باشند و بدون نیاز به مراجعه به توضیحات متن گویا باشند.

(4)  واژه‌ها، واژه ویژه‌ها (اصطلاحات) و نام‌های لاتین: تا حد امکان متن فارسی از هر واژه بیگانه پالایش شود و این واژگان و نام‌ها به‌صورت فارسی در متن آورده شوند. لیکن برای تلفظ درست حتماً در پای نوشت (پاورقی) همان صفحه واژه لاتین آن نوشته شود. از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل دقیق و ابلاغ‌شده فارسی دارد، پرهیز شود.

(5)  عبارات رایج و مصطلح: به‌طور کامل و درست آورده شود.

- عبارات (صلی‌الله علیه وآله)، (علیه‌السلام) به‌طور کامل ذکر شود

-ادامه عنوان امام خمینی (رحمه‌الله علیه)، به‌طور کامل ذکر شود.

- ادامه عنوان امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به‌طور کامل ذکر شود.

- به‌جای «اسرائیل» عبارت «رژیم صهیونیستی» بکار گیری شود.

- عبارت «جمهوری اسلامی ایران» کامل نوشته شود.

پ: روش ارسال و مراحل پذیرش (مقاله‌های علمی-پژوهشی)

(1) مقاله‌ها منحصراً از طریق پایگاه نشریه journals.ihu.ac.irدریافت می‌شود و به مقاله‌های ارسال‌شده از طریق نامه یا پست الکترونیک نشریه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

(2)  از قرار دادن مشخصات نویسنده و یا نویسندگان در فایل WORD مقاله ارسالی از طریق سامانه خودداری و فقط در هنگام ثبت‌نام در سامانه موارد خواسته‌شده را در سامانه به‌طور کامل تکمیل شود/ در فایل pdf ارسالی مجاز به درج مشخصات نویسنده و یا نویسندگان می‌باشید.

(3)  تکمیل فرم تعهد اصالت مقاله.

 { تذکر: بعد از تکمیل و امضا فرم اسکن و به‌عنوان فایل مکمل از طریق سامانه نشریه ارسال شود.}

(4)  پس از مطالعه و پذیرفتن ضوابط چنانچه مقاله شما حائز شرایط است وارد مراحل ثبت‌نام و بارگذاری مقاله برای ارسال به دفتر فصلنامه شوید.

ت: موارد حقوقی و تعهدات (مقاله‌های علمی-پژوهشی)

(1)  تمامی حقوق این فصلنامه برای مرکز مطالعات راهبردی دفاع و امنیت ملی دانشگاه امام حسین (ع) می‌باشد.

(2)  فصلنامه در پذیرش و یا چاپ مقالات دارای اختیار کامل بوده و در صورت عدم پذیرش و یا چاپ مقاله الزام به پاسخ ندارد. (دریافت و پذیرش مقاله از سوی مجله الزاماً به معنای قبول قطعی آن برای چاپ نیست)

(3)  فصلنامه در ویرایش، ویراستاری، تلخیص یا اصلاح مقاله‌های پذیرش‌شده آزاد است. ضمن اینکه حق ویرایش مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد، از بازگرداندن مقاله ویرایش شده معذور است.

(4)  اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

(5)  نسخه چاپی محدود می‌باشد لذا پس از چاپ مقاله تنها یک نسخه‌ از نشریه حاوی مقاله موردنظر به نویسنده مسئول تعلق می‌گیرد.

(6)  مسئولیت صحت‌وسقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه‌شده به عهده نویسنده‌ی مسئول است و چاپ مقاله به معنی تأیید همه مطالب آن نیست.

(7)  فرصت اعلام انصراف تا قبل از پاسخ داوری مقاله است در غیر این صورت نویسنده ملزم به پرداخت خسارت همراه یا درج امتیاز منفی در پذیرش مقالات بعدی است.

(8)  نویسنده متعهد می‌شود مقاله ارسالی هم‌زمان به نشریات دیگر و یا همایش‌ها ارائه نشده باشد.

(9)  روگرفت و نقل مطالب درج شده در این فصلنامه تنها با نگارش نشانی دقیق آن در فصلنامه مجاز می‌باشد.

ث: سخن پایانی

مقالاتی که بیشترین ارجاع دهی را از شمارگان پیشین این فصلنامه و نشریات دیگر دانشگاه جامع امام حسین (علیه اسلام) داشته باشند از امتیاز بیشتری در پذیرش و چاپ مقاله برخوردار خواهند بود.

***

 

فرم تعهد و اصالت مقاله

این‌جانب ...................................................با شناسه ملی..................................... به‌عنوان نویسنده مسئول مقاله، ارسال‌کننده مقاله با عنوان:

 

که با شناسه................................... در سامانه نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیه سلام) فصلنامه ................................ به ثبت رسیده است. متعهد می‌شوم که این مقاله حاصل کار این‌جانب و همکاران شامل:

(1).........................................

(2) .........................................

 بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران استفاده شده مطابق ضوابط قانونی، نام منابع مورداستفاده و سایر مشخصات درج‌شده است. همچنین این مقاله قبلاٌ در نشریات دیگری و یا در مجموعه مقالات همایش به چاپ نرسیده است. درصورتی‌که مقاله دارای چند نویسنده است، به‌عنوان نویسنده مسئول مقاله متعهد می‌شوم که سایر نویسندگان مقاله از ترتیب قرارگیری نام و مشخصات خود در مقاله آگاهی و رضایت کامل دارند. چنانچه در هرزمان خلاف موارد فوق اثبات شود، مدیریت نشریه حق دارد مطابق آیین‌نامه‌ها و ضوابط و مقررات مربوط عمل نماید.

                                                                 نام و نام خانوادگی نویسنده مسئول

                                                                            تاریخ و امضا