تاثیر تحولات2021 افغانستان بر امنیت زیست محیطی شرق کشور (با تاکید بر به قدرت رسیدن طالبان و نوع رفتار های طالبان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام

چکیده

ایران در شرق خود دارای 954 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان می‌باشد. هر گونه تغییر در سیاست داخلی و خارجی افغانستان و تصمیمگیری‌های دولت حاکم بر آن در خصوص مناسبات و روابط با همسایگانش بر ژئوپلیتیک و امنیت منطقه تاثیرگذار است. تحولات اخیر افغانستان که با سرنگونی دولت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان همراه شده است که منجر به بر هم ریختگی در ژئوپلیتیک منطقه شده است و بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز تاثیرگذار است. نحوه استفاده و مدیریت منابع آبی مشترک به یکی از موضوعات مورد مناقشه در روابط کشورهای بالادست و پایین دست رودهای مشترک تبدیل شده است. اختلافات آبی در سیاست خارجی کشورها در تقابل با یکدیگر نیز تأثیرگذار بوده است. ایران نیز به واسطه داشتن رودهای مشترک از این قاعده مستثنی نیست.هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تحولات سیاسی افغانستان بر سیاست های هیدروپلتیک مرزی و امنیت زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران می باشد و به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که تحولات اخیر افغانستان چه تاثیری بر هیدروپلیتیک مرزی و امنیت زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ نتایج نشان داد عدم تلاش در جهت همکاری مشترک در حوزه هیدروپلتیک مرزی میان ایران و افغانستان منجر به پیامدهای زیست محیطی شامل از بین رفتن زیست بوم هامون ها و دریاچه هامون از بین رفتن ماهی ها، مهاجرت پرندگان، بروز خشکسالی و ظهور پدیده گردغبار، مهاجرت و کاهش درآمد مردم منطقه و پدیه قاچاق مواد مخدر می شود که این موارد امنیت زیست محیطی منطقه را به خطر می اندازد.

کلیدواژه‌ها